Dlaždice typu NK DZ pro zavěšené obklady.

V některých případech není možno bez rizika zhoršení současného stavu obložit vnější stěny staveb klasickými lepenými obklady. Platí to především pro objekty na bázi dřeva a pro stavby trpící vzlínající zemní vlhkostí. Takové konstrukce vyžadují, aby k nim měl vzduch trvale přístup, aby i mírně proudil a stále je odvětrával a vysoušel. Obklad keramickým materiálem v tom případě nesmí vlhkou nebo ohroženou stěnu uzavírat, ale jen ji chránit proti vnějšímu znečištění a zmáčení odstřikující vodou. Naopak je potřeba, aby obklad podporoval proudění větrajícího a izolujícího vzduchu podél obkládané konstrukce a samozřejmě dotvářel estetiku stavby.

Společnost Natural Keramika s.r.o. k tomu vyrobila a uvádí na trh tenkostěnnou mrazuvzdornou dlaždici pro lehkou závěsnou a odvětrávanou fasádu. Dlaždice je pouze 9 mm silná. Je ale vyrobena z prvotřídní velice tvrdé a odolné kameniny, takže snadno snáší vlivy a výkyvy počasí, právě tak jako působení všech možných čisticích prostředků a chemikálií, včetně kyselin a louhů. Kameninové dlaždice jsou také velice trvanlivé. Použitý systém zavěšení současně dovoluje velice jednoduchou výměnu obkladačky, která by byla přesto třeba mechanicky poškozena nebo úplně rozbita.

Obkladačka je současně velmi lehká. Dodává se pod označením NK DZ 20 s rozměrem 190x190 mm a jeden kus váží 1,46 kg. Dvojitá dlaždice je k disposici pod označením NK DZ 2040 s rozměrem 385x190 mm a jeden kus váží pouze 1,92 kg.

Prvek je konstruován tak, aby mezi nosnou, zpravidla obvodovou stěnou objektu a zavěšeným obkladem vznikla v celé ploše dutina o šířce cca 3 cm. Taková šíře je dostatečná k tomu, aby se v ní mohl vzduch pohybovat a zdi vlhké nebo ohrožené třeba plísněmi mohl účinně větrat. Tam, kde je to třeba, vytváří zároveň clonu, která osluněné stěny naopak zastíní a zabrání přehřívání konstrukce slunečním tepelným zářením.

Obkladačka NK DZ se může ukládat na všechny běžně používané nosné systémy závěsných obkladů, dosud obvykle užívané pro kotvení těžkých desek z betonu nebo kamene. K bezpečnému uchycení ale postačí i mnohem jednodušší konstrukce z nosníků z pozinkovaného plechu a vodorovných průběžných závěsných lišt ze stejného materiálu (příklad tvaru vodorovného a svislého nosníku). Použití lehkých, snadno manipulovatelných a jednoduše osazovaných nosných prvků se hodí zejména pro zavěšené obklady soklů, včetně těch, do kterých byla dodatečně vkládána vodorovná hydroizolace.

Z produkce společnosti Natural Keramika s.r.o. je odběratelům k disposici i upravená klasická dlaždice NK k pokrytí vnějších nároží ostění otvorů pro okna a dveře, případně nik. Také pro zavěšení obkladů vnějších nároží prostupů zdmi je připraven jednoduchý přípravek, aby byla pro celou konstrukci lehkého zavěšeného a odvětraného obkladu zachována možnost suché montáže, která nevyžaduje profesního obkladače a i zručnému amatérovi dovoluje dosáhnout bezvadného výsledku.

Pro obklad soklů budov výrobce předpokládá, že fasádní plášť objektu bude zpravidla přesahovat líc zavěšeného obkladu, například díky dodatečnému zateplení stěn nad hydroizolací. Pokud takový předpoklad není splněn, nabídne pro montáž zavěšeného obkladu soklu kameninový ukončovací prvek s povrchem skloněným od zdi. Zavěšený obklad soklu nevytvoří žádnou římsu, na které by se udržel sníh nebo mohla hromadit srážková voda a prosakovat do zděné konstrukce. Zajištění stavby proti působení vnější vlhkosti je pak úplné.

Podrobný návod k montáži závěsných dlaždic a nabídku upevňovacích prvků pro odvětranou fasádu připojíme k dodávkám pro naše odběratele, abychom jejich práci co nejvíce usnadnili.