Technické parametry kameniny


Kameninové dlaždice, architektonické prvky a zahradní keramika NK jsou moderními výsledky výroby, kterou prověřila už celá tisíciletí. Soudobé pojetí tradiční technologie výroby z přírodních materiálů bez chemických přísad, známé od počátků lidské civilizace, předurčuje vysokou kvalitu a výjimečnost žárové kameniny NK. Přírodní kamenina NK se vyrábí jen ze surových žáruvzdorných jílů, pojiv a tradičních přírodních doplňujících materiálů, bez použití jakýchkoliv barviv nebo doplňků. Výsledkem je výrobek mimořádně ohleduplný k okolnímu životnímu prostředí a splňující nejvyšší ekologická kriteria.

Tento druh kameninových dlažeb, prvků i zahradní keramiky se vypaluje za zvlášť vysokých teplot. V žáru až do 1.270 °C jejich hmota dokonale sline. Výrobky značky NK tím nabývají fyzikálních vlastností, které je předurčují i pro nejnáročnější, až agresivní průmyslová prostředí a výrobní provozy.

Speciálním způsobem výpalu nabudou dlažby, architektonické prvky a prvky zahradní keramiky svou charakteristickou barvu v rozmezí světlého až tmavého okru. Jejich neglazovaný povrch připomíná svou strukturou pomerančovou kůru. Tak mají své místo všude tam, kde je třeba vyjimečně esteticky doplnit exterier i interier a současně zajistit nejvyšší bezpečnost proti skluzu. Jsou krásným a výrazným prvkem pro stavby, zejména reprezentační prostory, rodinná sídla a v neposlední řadě i pro rekonstrukce památkových objektů a exponovaná veřejná prostranství.


Kameninové výrobky NK vynikají především těmito vlastnostmi:


vysokou pevností v ohybu
  • jednotlivé hodnoty
  • průměr
ČSN EN ISO 10545-4 > 11 MPa
> 13 MPa
lomovou silou ČSN EN ISO 10545-4 > 800 N
odolností proti působení kyselin, louhů a dalších chemických látek ČSN-EN 186-2 beze změn
odolností proti mrazu ČSN EN ISO 10545-12 min. 100 cyklů
nízkou nasákavostí ČSN EN ISO 10545-9 3,1%
tvrdostí povrchu ČSN-EN 186-2 9 podle Mohse
protiskluzností ČSN 72 5191 sk. R 11
sk. "B"
statickým součinitelem tření
  • suchého povrch
  • vlhkého povrchu
prEN 102
ČSN EN ISO 10545-17
0,93
0,85
dynamickým součinitelem tření
  • suchého povrch
  • vlhkého povrchu
prEN 102
ČSN EN ISO 10545-17
0,84
0,76
koeficientem délkové teplotní roztažnosti ČSN-EN 103 0,000 004

Mimo to jsou výrobky značky NK také radiačně zcela bezpečné pro použití ve stavbách s místnostmi určenými pro bydlení a trvalý pobyt osob.

Všechny uvedené vlastnosti byly ověřeny zkouškami v akreditovaných zkušebních laboratořích TZÚS Praha, TSÚS Bratislava, ZKK Hořice a Zkušebnou materiálů, polotovarů a obuvi Zlín.

Díky těmto vlastnostem mají výrobky široké použití, např. pro:

​